دوشنبه, 13 آذر 1402 /

واحد آزمایشگاه و کالیبراسیون

این واحد جهت اندازه گیری و کنترل مواد اولیه دریافتی و همچنین قطعات تولیدی حین فرآیند و محصولات آماده ارسال در مرحله کنترل نهائی از تجهیزات ذیل استفاده می نماید :

 

-          دستگاه کنترل ابعادی هندسی و وضعی CMM.

-          دستگاه های کنترل ابعادی با قابلیت اندازه گیری ویدئویی VMM.

-          دستگاه اندازه گیری پروفیل دندانه انواع چرخ دنده ها-چرخ زنجیرها-دنده تایمینگ ها (Countor Meter).

-          دستگاههای تست استحکام کششی و فشار.

-          دستگاههای تست استحکام به ضربه (Charpy Test).

-          تجهیزات و الک های کنترلی انواع پودر و افزودنی ها.

-          تجهیزات اندازه گیری دانسیته قطعات بسیار ریز تا کمتر از 1 گرم .

-          یک دستگاه میکروسکوپ نوری با بزرگنمائی 1000 برابر جهت تحلیل ساختار کریستالی قطعات تولیدی .

-          انواع اندازه گیری سختی سنج راکول – برینل – ویکرز.

-          انواع اندازه گیری صافی سطوح قطعات در مقایسهای Rz و Ra.

همچنین آزمایشگاه شرکت ماد صنعت بعنوان آزمایشگاه همکار موسسه استاندارد با شماره ثبت R/111/208بوده و در حال اخذ استاندارد سیستم های مدیریت در آزمایشگاه ISO 17025 می باشد.

 

a1 a1 a1

 

 

moshtari