دوشنبه, 13 آذر 1402 /

واحد برنامه ریزی و انبارها

با توجه به اهمیت فراوان برآورده نمودن نیاز های کمی مشتریان و تحت کنترل داشتن شاخص تحویل به موقع محصولات مشتریان (O.T.D). کلیه سفارشات از مرحله دریافت سفارش از واحد مهندسی فروش تا سفارش مواد اولیه – برنامه ریزی خطوط تولید – برنامه ریزی شیفت کاری و نیروی انسانی و همچنین هماهنگی های لجستیک و ارسال کالا از طریق واحد برنامه ریزی تحت کنترل می باشد. همچنین این واحد از طریق نرم افزار های تخصصی با نظارت کامل و جمع آوری روزانه صحیح ، کامل و به موقع کلیه آمار و اطلاعات تولید و سفارشات محصول هر روز اقدام به به روزرسانی آمار و اطلاعات شرکت بصورت برخط (On line) می نماید .

 

 

x7 x8 x9

moshtari