دوشنبه, 13 آذر 1402 /

واحد نگهداری و تعمیرات (PM)

نظر به اهمیت آماده بکار بودن کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و تحقق دستیابی به حداکثر زمان دردسترس ماشین آلات . این شرکت با بهره جستن از نیروی انسانی با تجربه و متخصص و همچنین نرم افزارهای تعمیرات پیشگیرانه (PM) به روز خود در بحداقل رساندن هرگونه توقف اضطراری (EM)تمامی تلاش خود را بکار بسته است .

moshtari